Tuesday, September 25, 2007

Margaret Chin

Kesan globalisasi, persaingan, perubahan teknologi, salah laku korporat dan pecah amanah adalah antara cabaran yang membawa pelbagai risiko kepada organisasi bisnes. Menyedari besarnya impak risiko itu ke atas sesebuah syarikat, seorang usahawan wanita mendesain satu sistem kawalan menggunakan konsep balanced scorecard. Beliau ialah Puan Margaret Chin, pengarah urusan Roots Consulting Sdn. Bhd.

Puan Margaret menubuhkan firmanya pada tahun 1999. Bisnes itu bermula pada masa yang tepat. Selepas kejatuhan ekonomi di penghujung tahun 1990an, terdapat permintaan yang tinggi untuk khidmat pengurusan risiko daripada syarikat korporat dan sektor swasta.

Kisah beliau selanjutnya dalam buku '50 Kisah Usahawan Wanita Malaysia'.

No comments:

Post a Comment