Sunday, June 7, 2009

Formula Z-score

Anda pernah dengar tentang Formula Z-score? Formula ini dirumus oleh ahli ekonomi dan kewangan, Edward I.Altman pada tahun 1968. Formula Z-score diguna untuk mengukur tahap ‘kesihatan kewangan’ sesebuah syarikat bagi meramal sama ada ia berkemungkinan menjadi bankrap dalam tempoh 2 tahun.

Formula Z-score itu seperti berikut :-

Z = 1.2 T1 + 1.4 T2 + 3.3 T3 + 0.6 T4 + 0.999 T5

T1 = Working Capital / Total Assets
T1 mengukur kecairan asset berbanding saiz syarikat.

T2 = Retained Earnings / Total Assets
T2 mengukur keuntungan syarikat.

T3 = Earnings Before Interest & Taxes / Total Assets
T3 mengukur kecekapan operasi syarikat.

T4 = Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities
T4 mengukur tahap selamat harga pasaran saham syarikat.

T5 = Sales / Total Assets
T5 mengukur wang yang dipusing-ganti dalam perniagaan.

Menurut Altman, kumpulan syarikat yang berkemungkinan menjadi bankrap dalam tempoh 2 tahun atau masih berstatus selamat ialah apabila nilai purata mata :

Z = - 0.25 (bakal bankrap)
Z = + 4.48 (status selamat)

Ingin tahu tahap ‘kesihatan kewangan’ syarikat anda? Rujuk kepada penyata kewangan syarikat anda yang terbaru dan buatlah perkiraan. Gunakan penanda-aras Formula Z-score seperti berikut :-

1. Zon selamat : Nilai purata Z lebih daripada 2.99
2. Zon berjaga-jaga : Nilai purata Z berada antara 1.80 dan 2.99
3. Zon bahaya : Nilai purata Z kurang daripada 1.80

No comments:

Post a Comment